Utrustning för vidareförädling inom träindustrin

hyvelinmatare, paketläggare, kaputrustning, emballageutrustning är bara [...]

Spiklinje för råspontluckor

Våra maskiner för tillverkning av råspontluckor är effektiva och tillverkade för hög produktion [...]

Målningslinje

Vill du på ett rationellt sätt få dina produkter målade i samband med tillverkningen så ska du [...]

Transportörer

Centrumlösa spiraltransportörer är, enligt vår uppfattning, det absolut bästa sättet att transportera [...]

Service & Reparationsarbete

IK Teknik har mångårig erfarenhet av service och underhåll av maskiner och annan utrustning [...]

Demontering & Flytt

Vi är specialister på att flytta utrustning. Bland annat har vi flyttat olika byggnader åt ATA Timber [...]

CE-Märkning & Riskanalyser

Självklart CE-märks/riskanalyseras våra produkter efter maskindirektivets krav [...]

testimonials

What people are saying

work with us

Let's work together

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form