Transportörer

Centrumlösa spiraltransportörer är, enligt vår uppfattning, det absolut bästa sättet att transportera biprodukter inom träindustrin. Den enkla konstruktionen gör skruven mycket driftsäker. Men är det en skarptransportör eller bandtransportör du behöver så bygger vi även sådana. Med lång erfarenhet i branschen konstruerar vi driftsäkra lösningar för alla, oavsett kapacitet.

work with us

Let's work together

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form