Utrustning för vidareförädling inom träindustrin

hyvelinmatare, paketläggare, kaputrustning, emballageutrustning är bara några av de olika maskiner vi kan bygga åt dig. Det handlar helt enkelt om vad du behöver. Vad skulle förenkla din tillvaro?

work with us

Let's work together

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form